Sanat ve Sanatçı Nedir?

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Aslında sanat hemen hemen herkes büyüğü ve küçüğü ile sanattan etkilenir. Sanat insanların doğası gereği güzeli ve duyguları dışarı aktarmak için kullanılır. Bu açıdan bakıldığında uzaktan yakından herkes sanatın bir parçasını yakalayabilir. Bu durum tamamen kişinin kendi iç dünyası ile ilişkili bir durumdur. Bu nedenle de herkesin sanata yaklaşımı ve bakış açısı bir olmayabilir.

Sanat Nedir?

Sanat nedir, sorusuna şu şekilde cevap vermek en doğrusudur: sanat, insanda var olan bir duygunu, düşünenin, tasarımın, güzelliğin vb. gibi kavramların dışa aktarılması yani dışa vurulması için kullanılan yöntemlerin genel adıdır. Bir nevi kişideki yaratıcılık duygusunun harekete geçmesi ile de hayat bulmaktadır sanat. Öyle ki bu hayat bulma olayı bazen küçücük bir çocukta görülebilirken bazen ise yetmişlerindeki bir insanda görülebilir.

Sanatçı Nedir?

Güzel sanatlar olarak bilinen resim, müzik, tiyatro, sinema ve heykelcilik vb. gibi dallardan herhangi biri ile yapıt veren kimseye sanatçı nedir. Sanatçılar kendine has yeteneklere sahip oldukları gibi yorumlama kabiliyetleri de oldukça gelişmiştir. Sanat ve sanatçı arasındaki farkı iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Kısacası sanat ortaya konulan bir yapıtı ifade ederken sanatçı o yapıtı meydana getiren kişiye verilen isimdir. Sanatçı olup ortaya bir sanat koyabilmek için ise herkesin yapamadığı ve sadece o kişiye özel bir yapıtı yani sanatı ortaya koyabilmesi, gerçekten sanat yapmış olması gerekmektedir. Aksi durumda her resim yapan sanatçı değildir.