Gazlar Ve Çeşitleri

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Tabiatta maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere toplam üç farklı şekilde bulunmaktadır. Gazlar şekilleri ve hacimleri ile bulundukları kaba göre değişkenlik göstermekte ve kolay bir şekilde sıkışabilme özellikleri bulunmaktadır.

Gaz hali demek genel olarak atom ve moleküllerin çok hızlı bir şekilde hareket ettiği ve fakat birbirlerinden uzak olduğu bir hal anlamına gelmektedir.

Gazların Özellikleri Nelerdir?

Gazların en büyük özelliklerinden biri birbirleri ile son derece kolay bir şekilde karışabilmeleri ve bu şekilde bulundukları kaba göre şekil alabilmeleridir. Bu şekilde tek başına doldurabildikleri kabı karışım sonucunda beraberce de doldurabilmektedirler.

Gazların genel yoğunlukları katı ve sıvı maddelere göre çok daha küçüktür ve ısıtıldıkları ve sıcaklık değişimine uğradıkları zaman aynı oranda genleşme özellikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda gazların çok kolay bir şekilde bir ortamda yayılabilme özellikleri bulunmaktadır.

Gazlar sabit bir hız ile hareket ettikleri zaman birbirleri ile ya da bulundukları kabın çeperleri ve duvarları ile çarpışırlar ise bu çarpışma sonucunda gaz taneciklerinin boyutu ve hızı değişebilmekte fakat kinetik enerjilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir. Çünkü sıcaklık değerleri aynı olan bütün gazlar kinetik enerji bakımından da birbirleri ile aynıdır.