MySQL Veritabanlarının Mysqlcheck ile Optimize Edilmesi ve Onarılması

   2020 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Bu yazımda size MySQL veritabanlarınızı nasıl tamir edeceğinizi, MySQL veritabanı ve tablolarını nasıl optimize edeceğinizi anlatmaya çalışacağım. izmir sınırsız escort MySQL / MariaDB tablolarını ve veritabanlarını kontrol etmenizi, analiz etmenizi, onarmanızı ve optimize etmenizi sağlayan bir bakım komut satırı aracı olan mysqlcheck hakkında konuşacağız.

Aşağıdaki komut veritabanı blogundaki tablo yayınlarını kontrol edecektir:

# mysqlcheck -c blog posts

blog.posts OK

Veritabanınız bir şifre ile korunuyorsa, komutun sonuna -u root -p ekleyin:

# mysqlcheck -c blog posts -u root -p

Şifre girin:

blog.posts OK

MySQL veritabanındaki tüm tabloları analiz edin

Aşağıdaki komut veritabanı blogundaki tablo yayınlarını kontrol edecektir: kundu escort

# mysqlcheck -a blog posts

blog.posts OK

MySQL / MariaDB sunucusu uzak bir ana bilgisayarda çalışıyorsa, komutun sonuna -h ekleyin:

# mysqlcheck -a blog posts -h remotehost.com

blog.posts OK

Tüm MySQL veritabanlarındaki tüm tabloları optimize edin

# mysqlcheck -o –all-databases
Birden fazla MySQL veritabanını onarın

Aşağıdaki komut hem blog hem de blog2 veritabanlarındaki tüm tabloları onaracak:

# mysqlcheck -r –databases blog1 blog2
Tüm MySQL veritabanlarındaki tüm tabloları optimize edin ve onarın

Aşağıdaki komut, tüm veritabanlarındaki tüm tabloları kontrol edecek ve bazı tablolar bozuksa, bu tabloyu otomatik olarak düzeltecektir:

# mysqlcheck –auto-repair -o –all-databases
En çok kullanılan mysqlcheck argümanları

-c, –check Hata tablosu için kontrol edin.

-a, –analyze Verilen tabloları analiz eder.

-o –optimize Tabloları optimize et.

-r, –repair Benzersiz olmayan benzersiz anahtarlar dışında hemen hemen her şeyi düzeltebilecek bir onarım gerçekleştirin.

–auto-repair Eğer işaretlenmiş bir tablo bozulmuşsa, onu otomatik olarak düzeltir. izmir sınırsız escort Tüm tablolar kontrol edildikten sonra onarım yapılır.

-A, –all-databases Tüm veritabanlarını kontrol eder.

-B, –databases Adı belirtilen veritabanlarındaki tüm tabloları işler.

–tables Seçeneği izleyen tüm ad argümanları tablo adları olarak kabul edilecek şekilde –databases veya -B seçeneğini geçersiz kılar.

İŞİNİZE YARAYACAK BENZER MAKALELER