Solastalgia Belirti ve Bulgular

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Solastalji yaşandığında, yer, ev, güvenlik, değer ve benlik duygusu zayıflar. Genel olarak, bazen daha geniş anlamda iklim kaygısı olarak da adlandırılan bu zihinsel sağlık durumu, fiziksel çevrenin refahı ile zihinsel sağlık arasındaki normal etkileşime müdahale eder. Bazı araştırmacılar, bu durumun birine verilen zararın diğerini olumsuz etkileme eğiliminde olduğu zamanlarda daha fazla şiddetli yaşanacağını belirtmektedirler. İnsanlar için en önemli yerler, evler, topraklar ve topluluklar değiştirildiğinde veya tehdit edildiğinde, bu durum duygusal olarak daha az fark edilebilir ancak daha az zarar verici bir etki de sürdürmesi mümkündür.

Solastalgia Nedir? Solastalgia Kökenleri

Bu durum için kullanılan solastalji terimi, Avustralyalı çevre filozofu Glenn Albrecht tarafından, olumsuz çevresel değişim deneyimiyle yaşamanın neden olduğu benzersiz zihinsel ıstırabı tanımlamak için 2000’lerin başında geliştirilmiştir. Kelime Latince kelime bir kombinasyonudur, solacium rahatlık veya İngilizce türevi teselli anlamına gelmektedir. Ve Yunanca kelimesinden gelen kök kelime, algia algos nevralji (sinir ağrısı) ve nostalji gibi anlamına gelir. Aslında bu durumun adı nostalji kavramından esinlenmiştir. Bununla birlikte, bu duygusal durumlarda temel farklılıklar vardır.

Solastalji ve Nostalji

Nostalji, kişinin evinden uzakta olmasının neden olduğu ve oraya dönerek düzeltilebilecek olan vatan hasreti, üzüntü veya özlem durumunu tanımlar. Bu, iklim değişikliği, çevresel faktörler veya diğer doğal afetlerin etkileri nedeniyle kronik travma, özlem veya umutsuzluk deneyimini tanımlayan solastaljinin tam tersidir.

Solastalgia Dünya Duyguları

Solastalji başka bir deyişle, özellikle evde veya daha geniş çevrede meydana gelen üzücü, durdurulamaz, genellikle ani değişikliklerden kaynaklanan ve iklim değişikliği yükseldikçe daha da yaygın hale gelen benzersiz bir sıkıntı biçimidir. Bu durumu tespit etmek biraz zor olsa da, solastalji yakın geçmişin evi veya ülkesi için hala o evde veya yerde yaşarken deneyimlenen derin bir vatan hasreti biçimi olarak düşünülebilir. Bu rahatsız, yer, aidiyet ve rahatlık duygularının aşındığı veya saldırı altında olunduğunu hissettirebilir. Bu da hafiften şiddetliye kadar kronik anksiyete, depresyon, kayıp, sıkıntı ve güçsüzlük semptomlarına neden olur.

Solastalgia Belirti ve Bulgular

Solastalgia, genellikle diğer akıl sağlığı koşullarına eşlik eden çok çeşitli örtüşen belirti ve semptomları kapsar. Ayrıca, bu durum genellikle farklı kişilerde farklı şekilde kendini gösterir ve çok çeşitli koşullara yanıt olarak ortaya çıkabilir. Yaşanan semptomların şiddeti de büyük ölçüde değişebilir, bazı kişiler zayıflatıcı, kalıcı, uzun süreli semptomlar yaşarken, bazıları zamanla gelip giden hafif ila orta dereceli semptomlara sahip olabilir. Bununla birlikte, tipik olarak, bu durum akut olmaktan ziyade kroniktir. Buda, hızlandırıcı çevresel olaylar başladıktan veya meydana geldikten sonra aylarca ya da yıllarca sürebileceği anlamına gelir. Ayrıca yeni koşulların gerçeklerine uyum sağlandığında genellikle kaybolmaz. Bunun yerine, solastalgia, özellikle teşhis veya tedavi edilmezse, uzun süre bir akıl sağlığı durumuna neden olur.

Ek olarak, bu duruma sahip birçok kişi aşırı çevresel bozulmalardan doğrudan etkilenirken, bazıları daha az duyarlı ve daha az değişiklikler yaşarlar. Ayrıca, sel veya yangın gibi aynı çevresel travmayı yaşayan kişiler arasında, tepkilerinin ve zihinsel sağlıkları üzerindeki etkisinin her kişiye özgü olacağını bilmek önemlidir. Bununla birlikte, solastalji hastalarının sıklıkla paylaştığı birçok ortak özellik vardır. Bu ortak özellikler aşağıdaki gibidir:

• Öfke
• Kaygı
• Depresyon
• Umutsuzluk
• Tehlike
• Yorgunluk ve uyku sorunu
• Temelsiz veya huzursuz hissetme
• Güvensiz hissetmek
• Keder
• Suç
• Çaresizlik

• İştahsızlık veya aşırı yeme
• Kimlik kaybı
• Kurtarma yorgunluğu
• Huzursuzluk
• İntihar düşüncesi

Solastalgia Tipik Süre

Solastaljinin bir başka önemli bileşeni, bu durumun semptomlarının kronik olarak yaşanma eğiliminde olmasıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, sıkıntı duyguları alçalıp yükselebilir, ancak hızlı veya kolay bir şekilde hafifletilme eğiliminde değildir ve nostaljinin çoğu zaman olduğu gibi geçici değildir.

Solastalji Paradoksu

Solastaljili bir kişi için zaten evdeler, bu yüzden eve dönmenin hızlı bir şekilde düzeltilmesi mümkün değildir. Çevredeki yıkım veya diğer kalıcı değişimlere eşlik eden yıkımdan kaçacak hiçbir yer olmadığını hissedebilir. Ek olarak, bu değişiklikler genellikle kişinin kontrolü dışında olduğundan, bu duruma eşlik eden derin bir çaresizlik duygusu vardır.

Solastalgia Teşhisi

Doktorlar, terapistler ve diğer akıl sağlığı uzmanları solastaljiyi teşhis edebilir. Solastalgia teşhisi sırasında semptomlar, tıbbi geçmiş ve yaşam koşulları, genel olarak bu durumun hızlandırmış olabilecek belirli çevresel durumlar değerlendirilir. Yaşanılan çevresel travma, bulunulan yerde meydana gelen koşullara veya olup bitenlere göre değişiklik gösterir ve buda olayların ayrıntıları teşhisinde anahtar faktördür. Bu durumda solastalgia en iyi şekilde değerlendirilmesi için, bulunulan çevresel koşullar, semptomlar ve tıbbi geçmişin anlaşılması önemlidir. Ayrıca ideal olarak bu durumun anlaşılması, böylece bu yeni tanımlanmış, yetersiz teşhis edilmiş ve giderek yaygınlaşan durum konusunda tedavi önemlidir.