Omurilik Kanal Daralması için Neler Yapılmalıdır?

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Omurilik kanal daralması veya sıkışması, omuriliğe baskı uygulayan herhangi bir durumdan kaynaklanır. Omurilik, mesajları beyinden kaslara ve diğer yumuşak dokulara ileten bir sinir demetidir. Omurilik sırttan aşağı doğru ilerlerken, omur denen bir dizi omurga tarafından korunurken, ayrıca vücudu dik tutarlar. Omurilik sinirleri, omurlar arasındaki açıklıklardan kaslara doğru ilerler.
Omurilik sıkışması, boynunuzdan (servikal omurga) alt sırtınıza (lomber omurga) kadar herhangi bir yerde meydana gelebilir. Semptomlar arasında halsizlik, ağrı ve uyuşma gelmektedir. Sıkışmanın nedenine bağlı olarak semptomlar aniden veya kademeli olarak gelişebilir ve destekleyici bakımdan acil cerrahiye kadar birçok tedavi tekniği ile tedavi edilmesi gerektirebilir.

Omurilik Kanal Daralması İçin Yapılması Gerekenler?Omurilik Kanal Daralmasına Ne Sebep Olur?

Omurilik sıkışması nedenlerinin başında osteoartrit olarak bilinen omurganın kemiklerinin aşamalı olarak yıpranması ve aşınması gelir. Bundan dolayı bu sorun çoğunlukla 50 yaşın üzerinde olan bireylerdir. Bunun yanında bu soruna neden olabilecek bazı koşullar her yaşta veya aniden ortaya çıkabilir. Bu koşullar şunlardır;

• Anormal omurga dizilimi (skolyoz)
• Omurga yaralanması
• Omurga tümörü
• Belirli kemik hastalıkları
• Romatizmal eklem iltihabı
• Enfeksiyon


Omurilik Kanal Daralması Belirtileri Nelerdir?

Omurilik kanalı daralmasının semptomları nedeniyle ilişkili olarak yavaş ya da hızlı olarak ortaya çıkabilir. Yaralanmalar ani semptomlara neden olabilir. Enfeksiyon ya da tümörler birkaç günde ya da haftalar içinde ortaya çıkan belirtilere neden olabilir. Omurganın yırtılma veya aşınması kaynaklı belirtiler bazen yıllar alabilirken bu belirtiler şunlardır;

• Sırt, bel ya da boyunda sertleşme ve ağrı
• Kalça, bacak ve kollarda yanma ve yayılan siyatik ağrısı
• Ayaklarda his kaybı
• El koordinasyonunda problem yaşama
• Ayak düşmesi olarak bilinen ayaktaki topallamaya sebep olan zayıflık
• Cinsel yetenek kaybı
• Kol, el ya da bacaklarda güçsüzlük, kramp ve uyuşma

Lomber bölgedeki (bel) sinirler üzerindeki baskı da kauda equina sendromu olarak bilinen daha ciddi semptomlara neden olabilir. Eğer bir kişi bu semptomlardan herhangi birine sahipse, hemen tıbbi yardım alması gerekir;

• Mesane ve bağırsak kontrolünde azalma
• Uyluk, bacak veya bacak arkasında arasında artan ve şiddetli uyuşma
• Bir veya iki bacakta oturmayı ve yürümeyi engelleyecek düzeyde halsizlik, yayılan ve şiddetli ağrı

Omurilik Kanal Daralması Nasıl Teşhis Edilir?

Omurilik Kanal Daralması İçin Yapılması Gerekenler?Omurilik sıkışmasını teşhis etmek için uzman tarafından belirtiler hakkında sorular sorularak fiziki bir değerlendirme yapılır. Yapılacak muayene esnasında halsizlik, his kaybı, anormal refleksler gibi omurga sıkışmasına dair semptomlartespit edilmeye çalışılır. Teşhise yardımcı olarak uygulanan testler şu şekildedir;

• Omurga röntgenleri: Çekilen röntgenler spinal sinirleri iten mahmuz adı verilen kemik büyümeleri hakkında bilgi verir. Röntgenler ayrıca omurga ile ilgili anormal hizalanmayı da gösterebilir.
• Omurga özel görüntüleme testleri: CT veya MRI taraması, omuriliğe ve onu çevreleyen yapılar hakkında detaylı bilgi sunan testlerdir.

• Diğer testler: Bunlar arasında kemik taraması, miyelogram (omurgaya boya enjekte edildikten sonra alınan özel bir X-ışını veya CT taraması) ve kas aktivitesinin elektriksel bir testi olan elektromiyografi veya EMG yer alabilir.

Omurilik Daralması Nasıl Tedavi Edilir?

Omurilik daralması tedavisinde yer alan tıbbi ekip, artrit uzmanları, kemik cerrahları, sinir uzmanları ve fizyoterapistlerdir. Tedavi, nedene ve semptomlara bağlıdır ve ilaç, fizik tedavi, enjeksiyon ve ameliyatı içerebilir. Cauda equina sendromu veya sırt kırılması gibi acil durumlar dışında, ameliyat genellikle son çaredir.

• İlaçlar, ağrıyı ve şişliği hafifleten nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler) ve şişliği azaltan steroid enjeksiyonlarını içerebilir.
• Fizik tedavi sırt, karın ve bacak kasları güçlendirmek için egzersizler içerebilir. Aktiviteleri nasıl daha güvenli olarak yapılabileceği konusunda bilgi edinilmelidir. Sırtınızı desteklemek için diş telleri veya boyunluk da yardımcı olabilir.

• Cerrahi tedaviler arasında kemik çıkıntılarının çıkarılması ve omurlar arasındaki boşluğun genişletilmesi yer alır. Omurga üzerindeki baskıyı hafifletmek veya kırık omurları onarmak için başka prosedürler de yapılabilir. Sırt, bazı omurların birbirine kaynaştırılmasıyla da stabilize edilebilir.

Bazı kişiler için yararlı olabilecek diğer bazı tedaviler arasında akupunktur ve kayropraktik bakım yer alır.